Byhaver af byggeaffald

Sommeren 2019 arbejdede jeg på projektet ‘Fra byggeaffald til byhaver’, hvor vi genanvendte PVC-materialer som by-have-bede.
Det var PVC Informationsrådet i Danmark, der stod bag, med opbakning fra den europæiske organisation VinylPlus.

Jeg havde hænderne i virkeligheden fra affald til have:
– Fandt og samlede PVC-materialer på genbrugsstation og byggepladser
– Savede, borede, formede og kombinerede materialer til bybede
– Fyldte jord på, såede, plantede og passede

Ud over at have en fest med at skabe nye voksesteder af gammelt skrammel, så kom jeg helt tæt på en lang række mennesker og steder der gerne ville skabe mere grønt i byerne: Vuggestue- og børnehavebørn og deres voksne. Plejehjemsbeboere og -ansatte. Aktivister i Skraldecafeen, som skaber ny mad af gammelt og en perlerække af mennesker i alle aldre med lyst til genbrug og grønt.

Årets projekt afrundedes med en storstilet deltagelse i Langenæs Kulturfestival, der i 2019 havde temaet ‘Grønt og bæredygtigt Langenæs’. Suverænt koordineret af Langenæs Kirke, samarbejdede vi med den lokale ungdomsklub og opstillede 25 bede i bydelen. Enkelte bede er efterfølgende overtaget af lokale, og de resterende er flyttet ind på Marselisborg Centret.

Jeg havde base for prototyper og forspiring i Gallo Gartneriet i Risskov.
Du kan finde glimt fra projektet på facebook og instagram.

Projektet præsenteres nærmere på urbantlandbrug.dk.
Her finder du også et inspirationskatalog om brugen af PVC-materialer til dyrkning i byerne.

Til de europæiske partnere i VinylPlus blev der produceret et par små videoer, også en hvor jeg taler om PVC-materialets kvaliteter som plantebeholder. Du kan se den her på Youtube.